Description รายละเอียด
 • PET EVOLUTION สัตว์เลี้ยงกลายพันธ์
 • 1. ความสามารถใช้การช่วยเหลือการโจมตีของ PET จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ "สนิทสนม" เท่านั้น
 • 2. PET จะช่วยโจมตี ก็ต่อเมื่อผู้เล่นได้สร้างทำการโจมตีมอนเตอร์ก่อน PET ถึงจะช่วยโจมตี
 • 3. PET จะมีโอกาศหนีและหายไป กรณี ไม่ให้อาหาร, ให้อาหารไม่ถูกสถานะ, เจ้าของตายบ่อย
 • 3. PET แต่ละสายพันธ์จะมีคุณสมบัติ การโจมตี และ สกิลบัพแตกต่างกันออกไป และสามารถพัฒนาร่างได้สูงสุด 6 ครั้งจนสุดเส้นตาราง

 • PET AUTO FEED
 • 1. PET AUTO FEED เป็น ITEM พิเศษที่ทำขึ้นมาพิเศษไว้สำหรับผู้ที่ชอบลืมให้อาหาร PET เป็นประจำแล้วปล่อยให้ลูกน้อยต้องท้องร้องบ่อยๆ ซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 24 ชั่วโมง และต้อง ONLINE ภายในเกมส์เท่านั้น
 • ข้อควรระวังการใช้งาน
 • ต้องฟัก PET EVOLUTION ก่อนทุกครั้งที่จะกดใช้ - โปรดเช็ค อาหารของ PET ให้เรียบร้อยทุกครั้ง โดยทั่วไปแล้ว PET EVOLTION ทุกตัวจะกิน PET FOOD เป็นอาหาร ต้องพกติดตัวเสมอ ไม่เช่นนั้น PET AUTO FEED จะไม่ทำงาน
 • 1. PET AUTO AWAY
 • เป็น ITEM พิเศษที่ทำขึ้นมาพิเศษไว้สำหรับผู้ที่ชอบลืมให้อาหาร PET เป็นประจำแล้วปล่อยให้ลูกน้อยต้องท้องร้องบ่อยๆ ซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 24 ชั่วโมงสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาในการเลี้ยงลูกน้อยๆ ITEM จะทำการ ONLINE ตัวละครทิ้งไว้ใน SERVER โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเกม
 • ข้อควรระวังการใช้งาน
 • ต้องฟัก PET EVOLUTION ก่อนทุกครั้งที่จะกดใช้ หากท่านฟัก PET ออกมาแล้ว ตัวท่านจะถูกดีดออกจาก SERVER ทันที(ไม่ต้องตกใจนะครับ)ตัวละครของท่านจะยังคง ONLINE อยู่ภายในเซิฟและคอยป้อนอาหารให้ PET ของท่านอยู่ ซึ่งท่านสามารถใช้อีก ID LOGIN เข้ามาดูความเคลื่อนไหวได้
 • ก่อนที่ท่านจะทำการกดใช้ ITEM โปรดตรวจเช็คอาหารของท่านให้เพียงพอกับระยะเวลา 48 ชั่วโมง (พกติดตัวไว้เยอะๆเลยครับ) ถ้าหากอาหารของท่านหมดแต่ระยะเวลา ของ ITEM ยังเหลือ ระบบจะทำการตัดตัวละครของท่านออกทันทีเพื่อป้องกัน PET ของท่านหิว และ หนีไป
 • หาทำเล ในการเลี้ยง PET ให้ปลอดผู้คนที่กลั่นแกล้งท่านได้ในกรณีต่างๆ
 • หากท่าน LOGIN ซ้อนเข้าตัวละครที่ใช้ ITEM นี้ จะเป็นการสิ้นสุดการทำงานของ PET AUTO AWAY ทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เรื่องเวลาการปิดปรับปรุงเซิพเวอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะด้วยเหตุผลบางประการ

 • รายการของ
 • Rune of Darkness 250 ea
 • Bloody Rune 250 ea
 • Reins 250 ea
 • Zeny 2,500,000 M
สายพันธุ์ SPIRIT OF INSECT

Majoruros

Boitata

Magmaring

Kaho

Imp

Ifrit

Horong

Gajomart

Nine Tail

Cat o' Nine Tails

Blazer

Explosion

Kasa

Eddga

Thanatos Despero

Pyuriel

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Imp - - MaxHp+10% Hit+50
Cat o' Nine Tails - - Atk+50 Critical+15
Kasa - - MaxHp+10% Flee+50
Boitata - - AllStats+2 AtkRate+5% MatkRate+5%
Ifrit - - AllStats+3 MaxHP+5% MaxSP+5%
Eddga - - AllStats+3 AtkRate+5% MatkRate+5%
Pyuriel - - AllStats+2 MaxHP+5% MaxSP+5%
สายพันธุ์ SPIRIT OF ANGEL

Garden Watcher

Valkyrie Randgris

Deviruchi

Incubus

Retribution

Reborn Demigod

Garden Keeper

Thanatos Dolor

Thanatos Maero

Thanatos Odium

Diabolic

Succubus

Observation

Vesper

Shelter

Daehyon

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Retribution - - MaxHp+5% MaxSp+5%
Thanatos Odium - - Agi+5 Atk+35 Flee+20
Observation - - Int+3 Sp+500
Valkyrie Randgris - - AllStats+1 ป้องกันโจมตีทุกขนาด10%
Reborn Demigod - - AllStats+3 MaxHP+5% MaxSP+5%
Vesper - - Str+10 AtkRate+10% Aspd+5%
Daehyon - - MatkRate+7% ลดระยะการร่ายเวทย์10%
สายพันธุ์ SPIRIT OF BRUTE

Galion

Tikbalang

Desert Wolf Baby

Desert Wolf

Kobold Leader

Atroce

Orc Baby

Zenorc

Panzer Goblin

Goblin Leader

Orc Lady

Orc Warrior

Orc Archer

Orc Hero

High Orc

Orc Lord

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Kobold Leader - - Def+10 MaxHP+5%
Goblin Leader - - AllStats+2 MaxHp+7% MaxSp+7%
Orc Archer - - Dex+5 โจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น 5%
Tikbalang - - AllStats+1 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 10%
Atroce - - AllStats+3 โจมตีมอนสเตอร์ Boss แรงขึ้น 10%
Orc Hero - - AllStats+3 Def+5 MaxHp+5% MaxSp+5%
Orc Lord - - Vit+5 Hp+1000
สายพันธุ์ SPIRIT OF DEMON

Alicel

Fallen Bishop

Alice

Aliza

Aliot

Kiel D-01

Photon Cannon

Constant

Metaling

King Kray

Venatu

Dimik

Archdam

Kades

Waste Stove

Gioia

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Aliot - - AllStats+1 MaxSp+5%
King Kray - - Def+10 Mdef+10 MaxHp+10%
Archdam - - AllStats+1 MaxHp+5%
Fallen Bishop - - Agi+3 Dex+3 Atk+30
Kiel D-01 - - AllStats+3 MatkRate+10%
Kades - - AtkRate+10% AllStats+3
Gioia - - MaxHp+5% ป้องกันโจมตีทุกขนาด 10%
สายพันธุ์ SPIRIT OF UNDEAD

Evil Druid

Dark Lord

Tirfing

Executioner

Mysteltainn

Celine Kimi

Obsidian

Quve

Dark Priest

Mutant Dragon

Soldier Skeleton

Skeleton General

Skeleton Prisoner

Leak

Zombie Master

Drake

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Mysteltainn - - Def+10 MaxHp+5%
Mutant Dragon - - -
Skeleton Prisoner - - AllStats+2 ลดระยะการร่ายเวทย์ 15%
Dark Lord - - Int+5 MatkRate+10%
Celine Kimi - - Int+5 Dex+5 MaxHp+5% MaxSp+5%
Leak - - Critical+15 AtkRate+5% Aspd+10%
Drake - - Agi+5 Aspd+10%